Deze week de BVL verlengingsaanvraag in de bus gekregen. Aangezien het voor mij (en misschien voor meerdere lezers) de eerste verlengingssaanvraag betreft, heb ik drie vragen welke mij niet helemaal duidelijk zijn. Ongetwijfeld zal 1 van jullie de antwoorden kunnen/willen geven. Hier gaat ie:

Vraag 5.6 van de aanvraag: Naam erkend bedrijf/persoon door wie de inspectie/steekproef zal worden uitgevoerd. Wat hier in te vullen ?

Vraag 6.1 van de aanvraag betreft het meesturen van de van toepassing zijnde regelingen. Welke regeling wordt bedoeld: 1) Regeling standard BVL incl acceptatierapport luchtwaardigheid. 2) Regeling MLA’s. 3) Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid.

Op de eigen verklaring (bijlage aanvraag verlenging) staat: Er wordt voldaan aan de van toepassing zijnde luchtwaardigheids- en onderhoudsaanwijzingen, afgegeven door de autoriteit die de goedkeuring heeft verleend en de luchtwaardigheidsaanwijzigingen afgegeven door de Minister van Verkeer en Waterstaat, namelijk ……………………………….: wat dient hier ingevuld te worden?

De rest van de vragen spreken voor zich dan wel zijn deze reeds ingevuld door IVW.

gr. Hans