Plafond Scherm- en Zeilvliegen
Publicatiedatum:
27-mei-2011 08:52

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de maximale hoogte die
geldt voor Scherm- en Zeilvliegers na de algehele verplichting tot het
voeren van een transponder.

De transponderplicht voor ongemotoriseerde luchtvaartuigen is
gefaseerd ingevoerd. Bij de derde fase is de ondergrens in alle TMZ’s
verlaagd naar 1200 voet. Aangezien er voor de scherm- en zeilvliegtuigen
geen transponder op de markt is, heeft de KNVvL bij Minister Eurlings
bedongen dat de verlaging niet zou gelden voor deze categorieën
luchtvaartuigen, hetgeen in een bestuursakkoord is vastgelegd.

In de AIP Netherlands zijn de Transponder Mandatory Zones vastgelegd
(ENR 6-2.6)(zie bijlage). In de notes wordt vermeld op welke de tijden
de TMZ’s actief en de restricties van kracht zijn. De laterale
begrenzing van de TMZ’s vallen samen met die van de gelijknamige TMA’s.
Voor alle luchtvaartuigen geldt tevens dat de CTR geen deel uitmaakt van
de TMZ.

Voor Scherm- en Zeilvliegers is noot 2 van belang. Deze geeft aan dat
van maandag tot en met vrijdag vanaf acht uur ’s ochtends tot vier uur
’s middags de ondergrens van de TMZ voor ongemotoriseerde hanggliders en
paragliders bepaald wordt door het naastliggende vliegniveau. Dat
betekent dat onder dat niveau geen transponder verplicht is. Buiten deze
uren geldt het niveau van noot 1, hetgeen betekent dat buiten
kantooruren, in het weekend en tijdens officiële feestdagen een hoger
plafond geldt.

Op weekdagen tijdens kantooruren is in TMZ A, B, C, E en G1 voor
ongemotoriseerde hanggliders en paragliders het plafond FL045. In TMZ D
en TMZ Rotterdam 2500ft. In TMZ Eelde en TMZ Maastricht 1500ft.

In het weekend en op nationale feest dagen, alsmede op weekdagen
buiten kantooruren is in TMZ A, B, C en E voor ongemotoriseerde
hanggliders en paragliders het plafond FL065. TMZ G1 kent dan een
plafond van FL055. In TMZ D en TMZ Rotterdam 2500ft. In TMZ Eelde en TMZ
Maastricht 1500ft.